چرا نمایندگان نگران بودجه 1403 هستند؟
برخی نمایندگان برخی درآمدهای بودجه ۱۴۰۳ را به دور از واقعیت می‌دانند. درآمدهای مالیاتی یکی از ارقامی است که به نظر این دسته از نمایندگان به دور از واقعیت است. گروهی از نمایندگان معتقدند با روندی که در حال حاضر وجود دارد در سال آتی حتما با کسری بودجه مواجه خواهیم بود که همین امر موجب تورم می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳:

مشخص است که دولت به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند. اگر درآمد مالیاتی هم صددرصد تحقق پیدا کند ۱۲۰۰ همت می‌شود که حتی بودجه جاری کشور را تامین نمی‌کند.

در سال آتی حتما با کمبود منابع مواجه می‌شویم. از سوی دیگر سرنوشت فروش نفت با جنگ غزه مشخص نیست و قطعا تحریم‌های شدیدتری را پیش‌رو خواهیم داشت. در نتیجه فروش نفت محدود می‌شود و تنها منبع ما مالیات خواهد بود. بنابراین دولت ناچار است که بودجه انقباضی را پیش بگیرد.

معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

در برج ۹ سال ۱۴۰۲ هستیم و تخصیص‌ها در حد ۱۰ تا ۱۲ درصد هستند و بسیاری از سرفصل‌های بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده است. از سوی دیگر برای نهادهای خاص مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر می‌گیریم! این موارد با هم همخوانی ندارد. ما همواره شاهد کسری تراز بودجه در هر شرایطی هستیم و این موضوع دلیل نمی‌شود که بودجه را انقباضی ببندیم.
یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
 قطع به یقین با فرمانی که پیش می‌رویم در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت. نگاه دولت در بحث درآمدهای مالیاتی است که این درآمدها تا اندازه‌ای قابل قبول است، اما بیش از این موجب فشار به مردم است.