در سال ۱۴۰۲، حقوق و درآمد حسابداران در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی مانند سابقه کاری، تحصیلات و شرایط مختلف شغلی قرار دارد.

حقوق حسابداران بر اساس سابقه کاری
- حسابداران با تجربه کمتر از سه سال می‌توانند حقوقی حدود ۶.۵ میلیون تومان در ماه دریافت کنند. این میزان می‌تواند بین ۲.۵ تا ۱۴ میلیون تومان متغیر باشد.
- برای حسابداران با سه تا هفت سال تجربه، میزان حقوق میانگین ۸.۱ میلیون تومان در ماه است، که این رقم نیز می‌تواند از ۳.۱ تا ۱۵ میلیون تومان متغیر باشد.
- حسابداران با هفت تا پانزده سال سابقه می‌توانند انتظار داشته باشند که به طور میانگین ۸.۶ میلیون تومان در ماه دریافت کنند.
- برای حسابداران با بیش از پانزده سال تجربه، حقوق میانگین به حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد، با حداکثر امکان دریافت ۲۳ میلیون تومان.

تأثیر تحصیلات بر حقوق
- داشتن تحصیلات عالی معمولاً به معنای دریافت حقوق بالاتر است، اما میزان دقیق افزایش حقوق بر اساس مدرک تحصیلی متفاوت است.

مالیات بر حقوق- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا ۷ میلیون تومان و سالانه ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است.
- درآمد ماهانه بیشتر از ۷ میلیون تومان مشمول مالیات خواهد شد. به عنوان مثال، فردی با درآمد ماهانه ۱۸ میلیون تومان باید مالیاتی حدود ۱ میلیون تومان پرداخت کند.
افزایش حقوق
- در سال ۱۴۰۲، حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
توجه داشته باشید که این ارقام ممکن است بر اساس نوع شرکت، موقعیت جغرافیایی و سایر عوامل تغییر کند.