مالیات و دیگر هیچ


✍شهرام سیدقلعه، فعال اقتصادی، در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت:

+ در سال ۱۴۰۲ از اهداف درآمدی بودجه، فقط مالیات تقریباً تاکنون محقق شده. به عبارتی در باب اخذ مالیات نزدیک قله ایم.

+ ظاهراً با برنامه های مشخص شده در بودجه سال آینده در این مورد خاص قرار است از قله هم عبور کنیم.

و تو چه میدانی که عبور از قله چیست.

+ اینکه با شنیدن اخبار مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ ناخودآگاه یاد داروغه ناتینگهام می‌افتیم اصلاً معقول و منصفانه نیست.

+ در تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا درآمد دولت از مالیات است. یعنی دولت اول فضای کسب و کار و ایجاد درآمد را برای مردم فراهم می‌کند و دوم نسبت به اخذ مالیات از درآمد ایجاد شده اقدام می‌نماید.

+ اگر به واسطه تحریم و مشکلات تلنبار شده اقتصادی ناشی از دولت ها بخصوص دولت قبل، دولت مردمی فعلی تکلیف اول را نمی‌تواند انجام دهد آیا باید تکلیف دوم را هم فرو گذارد؟

+ سال آینده سال سختی است. هرسال همین جمله را می‌شنویم، درست. ولی اینگونه که به نظر می‌رسد سال آینده سال متفاوت و سختی است. اهداف درآمدی دولت در بخش نفت و مولد سازی محقق نشده.

+ نه تنها هیچ نشاط و رونق اقتصادی به بازار حاکم نیست، بلکه رکود کاملاً مشهود است. دولت با هدف مهار تورم و با اتخاذ سیاست انقباضی رکود را بسط داده است و انتظار دارد سال آینده از این مزرعه خشک محصول فراوان درو کند.+ انتظار افزایش درآمد مالیاتی در دوره رکود پیچیدگی ها و مضرات زیادی دارد که می‌توان در مورد آن یک کتاب نوشت. یک مورد را من عرض کنم که شرکتها و ارگانهای بزرگ ملزم به تأمین مالیات مد نظر دولت هستند. این مالیات اگر از محل درآمد بیشتر محقق نشود (که در دوره رکود حتماً نمی‌شود) عواقب و اثرات مخرب بسیاری به اقتصاد دارد که مثل همیشه دودش به چشم اقشار ضعیف تر می‌رود.


+ خلاصه که اگر در اقتصاد هم به قله معتقدیم امروز با چشم خیلی مسلح هم قابل رؤیت نیست.

+ حتماً باید در هر سطح زندگی به فکر کاهش هزینه ها باشیم. از هرچه داریم خوب محافظت کنیم. روزهای سخت تری در پیش است.