سامانه مودیان به منظور تسهیل امور مالیاتی طراحی شده، اما مشکلاتی مانند عدم تطابق شماره مالیاتی، عدم اعتبار تاریخ صورتحساب، و اختلاف در نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این سامانه گزارش شده است. برای رفع این مشکلات، کاربران باید از صحت اطلاعات وارده اطمینان حاصل کرده و دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی را رعایت کنند. این سامانه با هدف کاهش فرار مالیاتی و ارتقای شفافیت مالی راه‌اندازی شده است و ثبت‌نام کلیه صاحبان مشاغل در آن الزامی است.

کد خطاشرح خطاپیام خطا
۰۳۰۱مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست۱- شماره مالیاتی تکراری است
۲- شناسه یکتای حافظه مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد
۳- مولفه تاریخ در شماره مالیاتی (۵ کارکتر) با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب یکسان نیست
۴- رقم کنترلی (Verhoeff) شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است
۰۲۰۲مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی
معتبر نیست
۱- تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال حاضر بزرگتر باشد (بیش از ۳۰,۰۰۰ میلی ثانیه)
۲- تاریخ و زمان دریافت صورتحساب در بازه مجاز ارسال صورتحساب مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب نیست
۳- در صورتی که موضوع صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان (اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش) باشد، تاریخ و زمان صورتحساب نباید از تاریخ و زمان صورتحساب مرجع کوچکتر باشد
۰۳۴۴مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده J با اطلاعات سامانه منطبق نیست۱- الگوی غیرصادراتی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمت https://stuffid.tax.gov.ir\ متناظر نیست
۲- الگوی صادراتی: مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست مخالف صفر باشد
۰۲۴۵مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر
نیست
۱- الگوی صادراتی:
۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * ارزش ریالی کالا) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد
۲- الگوهای دیگر:
۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ بعد از تخفیف) = فیلد “مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد
۳- الگوی طلا، جواهر و پلاتین:
(۰.۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد
۴- الگو طلا، جواهر و پلاتین – در صورت وجود کالاهای مشمول مالیات مثل شمش
(۰.۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) + (۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ قبل از تخفیف)) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد
۰۳۳۳مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیستمقدار وارد شده (شناسه کالا و خدمت)، در پایگاه اطلاعات شناسه‌ کالاها وجود نداشته باشد
۰۴۱۱۱قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشدخطای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب:
۱- شناسه یکتای مربوطه غیر فعال باشد
۲- قرارداد بین شناسه یکتا با شرکت معتمد یافت نشود
۰۱۱۳۰۴در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده استالگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:
۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد
۲- فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۴ رقم باشد
۰۰۱۲مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) “tinb” خالی استراهکار مربوط به رفع این خطا را در تصویر زیر مشاهده نمایید
نکته: اگر خریدار حقیقی باشد و فیلد tinb تکمیل نگردد، در صورتی که فیلدهای کد ملی (bid) یا کد پستی (bpc) وارد نشود، این خطا رخ می‌دهد
۰۱۱۲۰۴در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو(regex) رعایت نشده استالگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:
۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد
۲- خریدار حقیقی – اتباع غیر ایرانی
فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۴ رقم باشد
۳- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی
فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد
۰۱۱۱۰۴در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار
الگو (regex) رعایت نشده است
الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:
۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد
۲- خریدار حقیقی
فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۰ رقم باشد
۳- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی
فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد
۴- خریدار اتباع غیرایرانی
فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۲ رقم باشد

در اینجا قصد داریم از خطاهای سامانه مودیان سپیدار سیستم مواردی خدمت شما عزیزان و کاربران سیستم سپیدار ارائه نماییم ...

هنگام ارسال صورت حساب با خطایارتباط برقرار نشد مواجه میشویم.   راهکار چیست؟موارد زیر   حتما بررسی شود :  لینک وب سرویس سامانه   مودیان : <a   href="https://tp.tax.gov.ir/req/api/self-tsp/">https://tp.tax.gov.ir/req/api/self-tsp/   ورژن : v1 کلید خصوصی از هر روشی که کلید خصوصی استخراج شده باشد نباید ابتدای   و انتهای آن ----End Private Key ----- و ----- Begin Private Key----- وجود   داشته باشد این 2 حذف شوند  Enter و   Space های اضافی بین کلید خصوصی برداشته شود و بعد کلید داخل سپیدار کپی شود.   کلید عمومی مخصوص به کلید خصوصی خود را در سامانه مودیان آپلود کنید هر کلید   عمومی با هر کلید خصوصی کار نمیکند باید با هم تطبیق داشته باشند.  
هنگام باز کردن فرم جمع آوری صورت حساب با خطایارتباط با اینترنت   برقرار نیست مواجه میشویم. راهکار چیست؟تنظیمات   فایروال توسط مسئول شبکه بررسی شود و پورت ۴۴۳ باز باشد.
هنگام ارسال صورت حساب با خطایکد اقتصادی فروشنده معتبر نیست مواجه   میشویم. راهکار چیست؟در سیستم   سپیدار خود شناسه ملی را در قسمت کد اقتصادی وارد کنید.
هنگام ارسال صورت حساب با خطاینوع خریدار/فروشنده مشخص نیست مواجه   میشویم. راهکار چیست؟برای حل این   مشکل می بایست از سیستم حسابداری و قسمت تنظیمات سامانه مودیان، تب طرف حساب را   به درستی پر کرد.
هنگام ارسال اطلاعات با خطای احراز هویت مواجه میشویم. راهکار   چیست؟باید در سایت   دارایی ثبت نام کرده و تمامی اطلاعات وارد شده معتبر باشند.
کلید عمومی و خصوصی را باید از کجا تهیه کرد ؟کلید عمومی و   خصوصی فرمت خاصی دارد که طبق فایل راهنمای سایت دارایی باید تهیه شود با توجه به   پیچیدگی های تهیه این فایل در آینده نزدیک در سایت سپیدار قسمتی تعبیه خواهد شد   تا با گرفتن مشخصات از مودی سه تا فایل مربوط به CSR در اختیار مودی قرار گیرد   .بعد از گرفتن این فایل ها کلید عمومی را در کارپوشه سازمان دارایی بارگذاری   نموده تا شناسه یکتا حافظه مالیاتی شما صادر شود و کلید خصوصی را نیز در نرم   افزار سپیدار در قسمت تنظیمات قرار می دهید تا ارتباط نرم افزار با سامانه   مودیان برقرار شود. در آخر مودی برای انجام مراحل پایانی باید با استفاده از   فایل CSR از طریق یکی از مراکز میانی اقدام به تهیه گواهی امضا الکترونیکی می   نماید.