بسته‌ی پیمانکاری سپیدار شامل:

سیستم حسابداری ، دریافت و پرداخت و حسابداری پیمانکاری می‌باشد. این بسته به شکل تک کاربر است و امکان اضافه کردن کاربر وجود دارد. همچنین شما امکان ثبت اطلاعات دو شرکت را به شکل مجزا دارید.

با پیمانکاری سپیدار سیستم ساده و سریع ثبت کنید...

 • انواع مناقصه و تمامی هزینه‌های مرتبط 
 • متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه
 • صورت وضعیت عادی و تعدیلی 
 • هزینه‌ها شامل دستمزد، استهلاک، پیمانکار دسته دو، سربار و مواد
 • ضمانت‌نامه‌های پرداختی و دریافتی

با سیستم پیمانکاری سپیدار می توانید دقیق گزارش بگیرید...

 • محاسبه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه
 • گزارش صورت‌ حساب و سپرده‌های نزد کارفرما
 • تسهیم هزینه براساس عوامل انبار، دارایی ثابت و دستمزد
 • گزارش براساس وضعیت ضمانت‌ نامه
 • سود و زیان به تفکیک پیمان و پروژه

شما می توانید تکالیف قانونی را اجرا کنید

 • ارسال انواع صورت‌ حساب به سامانه مودیان
 • ساده‌سازی ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • تهیه سریع و دقیق صورت معاملات فصلی
 • محاسبه و تهیه مستندات مالیات عملکرد
 • به‌روزرسانی مستمر براساس تغییر قوانین

به تفکیک هر پروژه، قابلیت ثبت قراردادهای متعدد با پیمانکارهای مختلف در سیستم پیمانکاری سپیدار وجود دارد.

امکان اتصال سیستم پیمانکاری سپیدار به سامانه مودیان و ارسال صورت وضعیت اصلی و اصلاحی و ابطالی با الگوی پیمانکاری به سامانه وجود دارد.

امکان ثبت، مشاهده صورت وضعیت ها در سیستم پیمانکاری سپیدار وجود دارد و از صورت وضعیت های ثبت شده در سیستم می توان گزارش‌های متعددی بر حسب نیاز حسابدار یا مدیر عامل گرفت.

امکان ثبت قرارداد پیمانکار جز (پیمانکار دسته دو) و انجام عملیات و گزارش‌گیری از فرایندهای پیمانکار دسته دو در سیستم پیمانکاری سپیدار وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دمو و مشاوره با نمایندگی سپید سیستم تهران با شماره های 02191099150 یا 09190910517 تماس حاصل فرمایید.