طبق قوانین وزارت کار، پرسنل شرکت ها این حق را دارند که کار خود را برای مدت زمان مشخصی ترک کنندو کارفرمایان باید این مرخصی ها را طبق قوانینی که در قانون کار مطرح شده ، به کارگران و کارمندان خود ارائه کنند.

انواع مرخصی:

1- مرخصی استحقاقی:

هر کارمند و کارگری می تواند  درماه دو روز و نصفی مجموعه 26روز در سال و با جمعه ها 30روز در سال از مرخصی خود استفاده کند.

از این عدد میتوان 9روز را ذخیره و برای سال مالی بعدی استفاده و یا پول آن را دریافت کنند و اگر بیشتر از 9روز باشد الباقی مرخصی استفاده نشده سوخت خواهد شد.

مرخصی استحقاقی مشاغل سخت:
ماده 65 قانون کار ⬅️مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی‌الامکان در دو‌ نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت میگیرد.

2-مرخصی استعلاجی:

این نوع مرخصی مربوط به دوره بیماری پرسنل می باشد اگر طول مدت این نوع مرخصی بیشتر از 3 روز نباشد، کارفرما بیمه و حقوق فرد در طول مدت استعلاجی را متقبل می‌شود. اگر طول مدت مرخصی استعلاجی بیشتر از 3 روز شود، فرد باید از پزشک معتمد تامین اجتماعی گواهی پزشکی تهیه کرده و به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد، سپس اداره تامین اجتماعی بیمه فرد را رد کرده و با توجه به شرایط تاهل بیمه شده، حداکثر تا 75 درصد مزد روزانه فرد در ایام مرخصی را واریز می‌کند.

3-مرخصی بین تعطیلی:

اگر فرض کنید که جمعه و یکشنبه تعطیل رسمی باشد و کارمند بخواهد شنبه را هم مرخصی بگیرد :

سایر روزهای تعطیل جزء مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال, مرخصی مزبور به‌نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود."، بر این اساس پس روزهای تعطیل رسمی در حکم مرخصی نخواهد بود.

مرخصی ساعتی:

جزو مرخصی استحقاقی است که در شرکت های مختلف متفاوت است در برخی شرکت ها دو ساعت و برخی دیگر تا ۵ ساعت  در روز هم مجاز به مرخص ساعتی  می باشد.

مرخصی زایمان:

مرخصی بارداری و شیر دهی مادر بوده این نوع مرخصی حداکثر  ۶ ماه است و خانم ها می توانند قبل از زایمان و یا بعد از زایمان از ان استفاده کنند یعنی می توانند بخشی از آن را در ماههای پایانی بارداری و بخشی دیگر را بعد از زایمان استفاده کنند و حقوق و مزایا هم به آن تعلق میگیرد. خانم ها پس از اتمام دوران تعطیلی کاری باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند . ضمن آنکه کارفرما اجازه اخراج شخص را نداشته و موظف است پس از پایان تعطیلی کاری وی را به کار برگرداند مگر انکه خود فرد تمایلی به بازگشت نداشته باشد.

مرخصی حج واجب:

 به مدت یه ماه و فقط برای یکبار قابل استفاده است و فرد باید حداقل ۳۰ روز مرخصی استحقاقی ذخیره داشته باشد و اگر نداشته باشد مرخصی حج وی بدون حقوق محاسبه میشود و برای این یک ماه حقوقی به شخص تعلق نمیگیرد.

مرخصی ازدواج:

طبق قانون کار سه روز مرخصی هم برای زوجین تازه عروس و داماد در نظر گرفته است.

مرخصی بدون حقوق:

 برای اموری مثل سفرهای طولانی و امور غیره پیش بینی شده و البته باید با موافقت کتبی کارفرما همراه باشد و شاغل می تواند تا دو سال مرخصی بگیرد  و در صورت  موافقت کارفرما تا دو سال دیگر هم قابل تمدید است. در این مرخصی حقوق و مزایایی به شخص  تعلق نمیگیرد و  طبق توافق شخص می تواند پس از پایان مدت تعطیلی کاری مشغول به کار شود.

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.ir


https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

شما میتوانید با داشتن نرم افزار مالی سپیدار تمامی ایتم های حقوق به خصوص مرخصی ها را بی دردسر حساب کنید و فیش حقوقی تهیه کنید.