۱. گزارش سود و زیان (Income Statement):
- تعریف: گزارشی است که درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان ناشی از فعالیت‌های عملیاتی یک شرکت را نمایش می‌دهد.
- اهمیت: به مدیران و سرمایه‌گذاران اطلاعات جامعی از عملکرد مالی شرکت ارائه می‌دهد.

۲. گزارش ترازنامه (Balance Sheet):
- تعریف: نشان‌دهنده دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در یک لحظه زمانی است.
- اهمیت: وضعیت مالی کلی شرکت در یک لحظه و نحوه توزیع دارایی‌ها بین منابع مختلف را نمایش می‌دهد.
۳. گزارش جریان وجوه نقدی (Cash Flow Statement):- تعریف: گزارشی است که جریان نقدی از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی را نشان می‌دهد.
- اهمیت: اطلاعات مهمی ارائه می‌دهد که درک بهتری از تغییرات نقدینگی در یک دوره زمانی را فراهم می‌کند.

۴. گزارش تغییرات حقوق صاحبان سهام (Statement of Changes in Equity):
- تعریف: نمایش تغییرات در حقوق صاحبان سهام از طریق سود و زیان، افزایش یا کاهش سرمایه، و سایر عوامل موثر.
- اهمیت: اطلاعاتی ارائه می‌دهد که به تفصیل نشان می‌دهد چگونه حقوق صاحبان سهام تغییر یافته است.

۵. گزارش توجیهی (Notes to Financial Statements):
- تعریف: توضیحات و توجیهات اضافی که به همراه گزارش‌های مالی ارائه می‌شوند.
- اهمیت: توضیح جزئیات و اطلاعات تکمیلی که ممکن است برای درک بهتر اطلاعات مالی لازم باشد.

گزارشات مالی حسابداری به عنوان ابزاری بسیار حیاتی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و مالی شرکت‌ها نقش دارند. فهم دقیق از انواع گزارشات مالی، به مدیران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا تصمیمات صحیح‌تری بر اساس اطلاعات موثق و کامل بگیرند.
شما با سیستم حسابداری میتوانید گزارشات مالی متعدد در قسمت گزارش ساز و گزارشات پویا دریافت نمایید جهت کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگی سپید سیستم تهران تماس بگیرید.