صورت های مالی چیست؟ در واقع اطلاعات مکتوب شده ای می باشد که فعالیت مالی و کسب و کار کنونی شما را نمایش میدهد.به طور کلی این اطلاعات به‌صورت فشرده در یک دوره زمانی معین و طبق اصول و استانداردهای حسابداری تهیه میشوند . که این اطلاعات مبنای تصمیم گیری برای افراد برون و درون سازمانی می باشد که از طریق آن بتوانند تصمیمات مهمی  اتخاذ کنند:

1- تخمین پرداخت یک واحد برای بدهی ها 

2-تحلیل عملکرد واحد تجاری از طریق نسبت های مالی

3- مشاهده جزئیات تراکنش های واحد تجاری

4-بررسی توانمندی برای نقدینگی


 

https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.com

و اما نکاتی در رابطه با صورت های مالی:

✅شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست.

✅صورت های مالی شامل:
●ترازنامه
●سود و زیان
●سود و زیان جامع
●صورت جریان وجوه نقد
●یادداشتهای توضیحی

هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

شرکت هایی که در ایران نیستند و مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

✅مسئول تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت شرکت(هیئت مدیره)است.

✅استفاده نادرست از استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

✅رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

✅ترازنامه حداقل باید شما 12 قسمت اصلی باشد:
●دارائیهای ثابت مشهود
●دارائیهای نامشهود
●سرمایه گذاریها
●موجودی مواد و کالا
●حسابها و اسناد دریافتنی  تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی
●موجودی نقد
●حسابها و اسناد پرداختنی  تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی
●ذخیره مالیات
●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
●بدهیهای بلند مدت
●سهم اقلیت
●سرمایه و اندوخته ها

صورت سود وزیان حداقل باید شما 10 قسمت اصلی باشد:
●درامدهای عملیاتی
●هزینه های عملیاتی  
●سود یا زیان عملیاتی
●هزینه های مالی
●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی
●مالیات بر درامد
●سود یا زیان فعالیتهای عادی
●اقلام غیرمترقبه        
●سهم اقلیت            
●سود یا زیان خالص

✅ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.
 تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

✅عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل

✅عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی