رسیدگی مالیاتی شرکتها در ایران به منظور تعیین میزان مالیات اعمالی بر دارایی‌ها و درآمدهای آنان انجام می‌شود. برای این منظور، شرکت‌ها موظف به ارائه اطلاعات مالی دقیق و مستند به سازمان امور مالیاتی می‌باشند.

مدارک و موارد مورد نیاز معمولاً عبارتند از:

1. گزارش مالی سالانه: شامل ترازنامه، سود و زیان، جریان وجوه نقد و یادداشت‌ها.
2. اطلاعات پرسنلی و قراردادهای کاری: جهت تعیین مالیات درآمد پرسنلی و سایر مالیات‌های مرتبط.
3. قراردادها و مدارک حقوقی: مثل قراردادهای اجاره و قراردادهای همکاری.
رسیدگی مالیاتی سالانه انجام می‌شود و دوره مالی معمولاً با تاریخ تشکیل شرکت همخوانی دارد. این فرایند به تحلیل گزارشات مالی، اعلام درآمدها و مخارج، محاسبه مالیات ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) و محاسبه سایر مالیات‌های مربوطه اشاره دارد.
اطلاعات دقیقتر و موارد دقیق‌تر ممکن است به تغییرات قانونی و مقررات مالیاتی جاری بستگی داشته باشد. برای حصول بهترین اطلاعات، پیشنهاد می‌شود با یک مشاور مالی یا حسابدار متخصص در این زمینه مشورت کنید.

جهت مشاوره و ارتباط با کارشناسان مالی و مالیاتی شرکت سپید سیستم تهران با ما تماس بگیرید.