سرفصل های  عمده حسابداری شامل:

1-دارایی

2-بدهی

3-سرمایه

4-درامد

5-هزینه(برداشت)

📌دارایی ها

دارایی ها منایع اقتصادی  موسسه هستند، که فعالیت های اقتصادی با استفاده از آن ها انجام میشود.

اموال،مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک موسسه، که در نتیجه معاملات ، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تبدیل به پول و دارایی منافع آتی است، دارایی نامیده میشود.

موسسات بر اساس فعالیت هایشان دارایی های مختلفی دارند.

دارایی ها را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

*دارایی های جاری

*دارایی های ثابت

*دارایی های نامشهود  

دارایی جاری به دارایی های گفته میشود که زودتر به پول نقد تبدیل میشوند یا پول نقد هستند مثل:موجودی بانک ،موجودی کالا، ملزومات بدهکاران پیش پرداخت ها.

دارایی های ثابت دارایی های هستند که عمر بیش از یکسال دارند و به صورت طبیعی غیرمنقول و غیرنقدی باشند و با هدف خرید و فروش خریداری نشده باشند .به علت ارتباط با دارایی شرکت و نقش سودآوری ،بهای تمام شده  آن اندازه گیری میشوند .مثل زمین ماشین الات ساختمان

دارایی های نامشهود دارایی هایی که برای صاحب موسسه سود مالی دارند  و قابل روئت نمی باشند مثل سرقفلی حق اختراع

📌انواع مختلف دارایی ها:

وجه نقد:

عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی ، اعم از ریالی  و ارزی  چنانچه نزد بانتک ها نگهداری شود آن را در قالب حساب بانک ثبت می نمایند.

حساب های دریافتنی:

شامل مطالبات موسسه از دیگران می باشد که برای آن سفته ، چک یا برات دریافت نشده است.

اسناد دریافتنی:

 شامل مطالبات موسسه از دیگران است که بابت آن را سفته،چک یا برات از شخص بدهکار دریافت شده است. چنانچه سررسید اسناد دریافتنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت و چنانچه سررسید آنها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت طبقه‌بندی می‌شود.

موجودی‌های مواد و کالا:

موجودی‌های مواد و کالا به دارایی‌هایی می‌گویند که به منظور فروش یا استفاده از آن در ساخت محصول یا مصرف آن برای ارائه خدمات نگهداری می‌شود هایی که به منظور فروش نگهداری می‌شوند موجودی کالا و موجودی‌هایی را که به منظور استفاده در ساخت محصول و یا ارائه خدمات نگهداری می‌شوند موجودی مواد می‌گویند.

بدهکاران :

بدهکاران یا حساب‌های دریافتنی کسانی هستند که باید به شرکت وجه نقدی را پرداخت کنند. حسابی که در آن طلب موسسه از اشخاص یا موسسات دیگر نگهداری شود را بدهکاران می‌گویند.

اموال ،ماشین آلات ،تجهیزات:

 دارایی‌هایی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمر بیش از یک سال دارند و جنبه مصرفی نداشته باشند تحت عنوان اموال ماشین آلات و تجهیزات طبقه‌بندی می‌شود این دارایی‌ها را اغلب دارای ثابت هم می‌گویند مثل زمین ساختمان ماشین آلات تولید.

پیش پرداخت‌ها:

پیش پرداخت‌ها هزینه‌هایی که مربوط به دوره‌های ماه‌های بعدی باشند اما قبل از پرداخت از آن استفاده می‌شوند مثل پیش پرداخت اجاره

https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.ir