کل مقالات و رویداد ها


قیمت سپیدار  تعرفه 1402

قیمت سپیدار تعرفه 1402

این افزایش تعرفه و قیمت سپیدار در 1403 باعث شده بسیاری از شرکتهای بازرگانی تولیدی پیمانکاری و پخش و خدماتی به دنبال خرید سیستمی باشند با ویژگی های ارسال به سامانه مودیان سپیدار و هم چنین تسهیل در ارزش افزوده و اظهارنامه آن

آپدیت قیمت سپیدار سیستم + لیست قیمت سپیدار1403

آپدیت قیمت سپیدار سیستم + لیست قیمت سپیدار1403

فرصت محدود برای خرید بدون افزایش قیمت و با قیمت فعلی 1402 نرم افزار حسابداری و مالی برای ارسال سامانه مودیان دمو و مشاوره رایگان با پر کردن فرم در لینک برای اشخاص حقوقی و حقیقی (شرکتها و موسسات و فروشگاه ها) راحت و آسان با نرم افزار سپیدار یا دشت فروشگاهی یا سپیدار ابری ارسال کنید... شما می توانید با خرید سیستم فروشگاهی دشت یا سپیدار همکاران سیستم این کار را میسر کنید پس برای خرید با ما ارتباط بگیرید. سیستم های زیر را نداریم : هلو طرفه نگار محک پاتریس راهکاران کاکتوس پیام گستر سرو سپیدز و...