اظهارنامه مالیاتی یک کارنامه مالی می باشد که از سایت سازمان امور مالیاتی برداشت شده و توسط مودی مالیاتی تهیه و تنظیم و به امور مالیاتی ارسال می شود .در این اظهارنامه کلیه درآمدها (مشمول و غیر مشمول) ، فروش ، خرید ، هزینه ها ، دارایی ها ، استهلاک و سایر فصل های حسابداری به اضافه مشخصات کامل شخص و یا شرکت و سهامداران ثبت خواهد شد.اظهارنامه اشخصای حقیقی و حقوقی به صورت آنلاین بوده و نیاز به حضور در سازمان امور مالیاتینمی باشد. فراموش نشود یکی از شرط های ارسال اظهارنامه مالیاتی این است که شما در ثبت نام اولیه مودیان مالیاتی در گام 4 باشید .

اظهارنامه اشخاص حقوقی :

این اظهارنامه باید هر ساله توسط اشخاص حقوقی (ماده 110 ق م م)حداکثر 4ماه پس از دوره مالی تهیه و تنظیم و ارسال گردد .این اظهارنامه بسیار مفصل تر از اظهارنامه اشخاص حقیقی بوده و باید توسط افراد متخصص انجام شود . در این اظهارنامه ، ترازنامه شرکت ، حساب سودوزیان ، گردش حساب ها به صورت صحیح و کامل ثبت می شود . 

اظهارنامه اشخاص حقیقی :

این اظهارنامه هر ساله توسط اشخاص حقیقی (تجار ، دارندگان کارت بازرگانی ، مغازه داران ، وکلا و سایر مشاغل )تهیه و تنظیم و حداکثر تا پانزده خرداد ماه سال بعد باید به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد . لازم به ذکر است پرداخت هر دو اظهارنامه بر اساس سودوزیان تعین شده توسط خود مودی بوده و به آن مالیات ابرازی میگویند .فراموش نشود هرکدام از اظهارنامه های مالیاتی ( حقیقی و حقوقی ) را میتوان تا یک ماه بعد از ارسال ، اصلاح کرده و مجددا به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد که به آن اصلاح اظهارنامه اصلاحی میگویند . 

انواع اظهارنامه های مالیاتی :

 1. اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقیق و حقوقی 
 2. اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک 
 3. اظهارنامه مالیات بر ارث
 4. اظهارنامه بر حبس ، نذر ، وقف
 5. اظهارنامه زوال شرکت 
 6. اظهارنامه مشاغل خودرویی
 7. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند ؟

هر شخص حقیقی و حقوقی که در ایران یا خارج از ایران کسب درآمد می نماید باید مالیات پرداخت کند. این کسب درآمد میتواند به صورت کارفرمایی ، مشاغل آزاد ، کارگری ، کارمندی ،کسب درآمد از طریق اجاره بها و یا هرنوع درآمد دیگری باشد . در حقیقت سازمان امور مالیاتی کشور این طور برداشت می نماید که اگر پولی وارد حساب بانکی اشخاص شود و از این حساب بانکی تراکنش های متعددی رصد گردد آن حساب تجاری بوده و بابت درآمد بدست آمده باید مالیات پرداخت گردد .

اظهارنامه مالیاتی هویت درآمدی و وضعیت کلی شغلی شخص حقیقی و حقوقی را مشخص می نماید . در ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که باید مالیات پرداخت کنند و یا عبارت دیگر مشمول پرداخت مالیات هستند به طور کامل شرح داده شده است . در صورت مشمول بودن باید اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند .

اظهارنامه مالیاتی شامل چه کسانی نمی باشد ؟

 1. کلیه ارگان های دولتی ، ادارات ، نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری فعالیت می نمایند مشمول پرداخت مالیات نیستند م معاف شناخته میشوند لازم نیست که اظهارنامه مالیاتی ارایه دهند.
 2. فردی که هیچ درآمدی بدست نمی آورد و مشمول پرداخت مالیات نیست دیگر لزومی ندارد که اظهارنامه مالیاتی ارایه کند . 
 3. آن دسته از اشخاصی که از تبصره ماده 100 استفاده می کنند ، لزومی به اریه اظهارنامه مالیاتی ندارند.
 4.  بازنشستگان و افراد حقوق بگیر از مافوق خود ، لزومی به ارایه اظهارنامه مالیات بر عملکرد درآمد خود ندارند.
 5. کسانی که از بهزیستی و یا کمیته امداد به آن ها مستمری پرداخت میگردد از پرداخت مالیات معاف بوده و نیازی به ارسال اظهارنامه ندارند .
 6. موسسات خیریه  

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
 www.sepidsystemtehran.ir