آپدیت جدید بابت اعلان ها و نوتیفکیشن های سپیدار

نسخه ۵.۹.۷ سپیدار جاری با امکانات زیر منتشر شد

مهمترین تغییرات به شرح زیر می باشد:

 🔴 افزوده شدن یادآوری برای تاریخ سررسید چک‌های دریافتنی و پرداختی
🔴 افزوده شدن یادآوری برای تاریخ سررسید اقساط دریافتنی و پرداختی
🔴 افزوده شدن یادآوری برای حداقل و حداکثر موجودی کالا
🔴 امکان تعیین تعداد روز برای نمایش یادآوری‌ها
🔴 کنترل اجباری شدن سریال کالا در اسناد انبار و فروش
🔴 تنظیم مجدد پشت نمره چک‌های دریافتنی و پرداختنی با تغییر سال مالی
🔴 بروزرسانی واحدهای سنجش طبق آخرین دستورالعمل سامانه مودیان مالیاتی