زمان انجام مراحل بروز رسانی خطایخطا در باز کردن پارت 001مشاهده   میشود ،علتچیست؟ 1)بروز رسانی از هردو   روش مستقیم و غیر مستقیم انجام دهید. 2)بروز رسانی را از طریق update installer   انجام دهید: راست کلیک بر روی ایکون سپیدارopen file locationراست کلیک روی   update istaller run as administratorانتخاب زبان فارسی و ادامه ی مراحل بروز   رسانی. 3)نام فایل بروز رسانی اشتباه است:فایل های بروز رسانی میبایست با فرمت   بطور مثالsepidar5.1.7.Part001 باشد. 4)تعداد فایل های بروز رسانی را چک کنید که   بصورت کامل دانلود شده باشد و اینکه هیچ فایلی بیشتر از یک بار دانلود نشده   باشد. 5)در صورتی که فایل های اپدیت با قفل دیگری دانلود شده باشد،خطای فوق   مشاهده خواهد شد. 
زمان انجام مراحل بروز رسانی خطایInvalid passwordمشاهده میشود،   علتچیست؟ 1)فایل های به روز   رسانی دانلود شده مربوط به قفل دیگری می باشند: با نام کاربری قفلی که به سیستم   متصل است فایلهای یه روز رسانی را از کلاب مشتریان دانلود کرده و مجدد سپیدار را   با فایل های جدید برو زرسانی کنید. 2)در صورتی که بروز رسانی از روش مستقیم   انجام شود ، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز اشتباه، خطای فوق مشاهده   میشود. 
زمان انجام مراحل بروز رسانی خطایdisk full مشاهده میشود   ،علتچیست؟ 1)مسیر temp ویندوز   را تغییر دهید: ابتدا در درایو C پوشه ای به نام temp ایجاد کنید.  ***نکته:   این کار توسط کارشناس IT شرکت انجام میشود اما جهت اطلاعات بیشتر کارشناس   سپیدار، مسیر temp طبق مراحل زیر تغییر میکند: روی my computer کلیک راست کرده،   propertis را انتخاب کنید، سپس با استفاده از مسیر زیر: change settings   advancedenviroment variablesuser variables for admin مسیر temp را delete   کنید و سپس گزینه ی new را کلیک کنید در قسمت variable name نام temp را تایپ   کرده و در قسمت variable value مسیری که ایجاد کرده بودید با فرمت ( C:\\temp)   تایپ کنید و سپس کادرenviroment variables را ok کرده و در انتها کادر system   propertis را ok کنید.  2)بروز رسانی از هردو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام   دهید.  3)بروز رسانی را از طریق update installer انجام دهید: راست کلیک بر   روی ایکون سپیدارopen file locationراست کلیک روی update istaller   run as   administratorانتخاب زبان فارسی و ادامه ی مراحل بروز رسانی. 4)نام فایل بروز   رسانی اشتباه است:فایل های بروز رسانی میبایست با فرمت بطور   مثالsepidar5.1.7.Part001 باشد.  5)تعداد فایل های بروز رسانی را چک کنید که   بصورت کامل دانلود شده باشد و اینکه هیچ فایلی بیشتر از یک بار دانلود نشده   باشد.  ***نکته: از ورژن 5.0.7 به بعد فایل کامل پچ ،که یک فایل شامل تمام   فایل های بروز رسانی است،اضافه شده است.  6)پوشه ی application را در درایو   دیگر کپی کنید و سپس بروز رسانی را از مسیر update istaller انجام دهید و در   مراحل بروز رسانیمسیر برنامه ی اجرایی را مسیر جدید پوشه ی application انتخاب   کنید. 
زمان ورود به برنامه پیغام نسخه بانک اطلاعاتی با نسخه برنامه   تطابق ندارد مشاهده میشود، علت چیست؟ برای اجرای   برنامه سپیدار یا دشت میبایست نسخه برنامه و نسخه بانک اطلاعاتی با هم یکسان   باشند. این خطا معمولاً زمانی رخ می دهد که شما در یک تاریخی از سیستم یک نسخه   پشتیبان تهیه می کنید و بعد از مدتی نرم افزار خود را بروز رسانی می کنید، حال   اگر نسخه پشتیبانی را که قبل از بروز رسانی گرفته بودید بازیابی کنید با پیغام   فوق مواجه می شوید، زیرا نسخه بانک اطلاعاتی شما از نسخه برنامه اجرایی پایین تر   بوده و نرم افزار هنگام اجرا خطای فوق را صادر می کند و یا زمانی رخ میدهد که   سیستم سرور به آخرین نسخه بروز شده است ولی سیستم ایستگاه کاری هنوز بروزرسانی   انجام نداده است. 
پس از انجام عملیات بروز رسانی، در تهیه ی پرینت از فرم های   سپیدار، نام شرکت در پیش نمایش مشاهده نمی شود، علت چیست؟ این مشکل به   دلیل دوزبانه بودن سپیدار است. برای رفع مشکل ، آخرین بک آپ را بازیابی کنید و   سپس بااستفاده از کلید راهنمابالای صفحه ی سپیدار، زبان اول و دوم سیستم را   انتخاب کرده و دکمه ی تایید را زده و سپس عملیات بروز رسانی را انجام دهید. 
هنگام به روز رسانی نرم افزار دشت/سپیدار خطا 7Z.EXE مشاهده می   شود، راهکار چیست؟ برای رفع   خطا، کارشناس از پوشه application خود ، فایل7z.exe را برای مشتری ارسال کرده و   در مسیر application مشتری قرار دهد. 
زمان ورود به برنامه پیغام نسخه بانک اطلاعاتی با نسخه برنامه   تطابق ندارد مشاهده میشود، علت چیست؟ برای اجرای   برنامه سپیدار یا دشت میبایست نسخه برنامه و نسخه بانک اطلاعاتی با هم یکسان   باشند. این خطا معمولاً زمانی رخ می دهد که شما در یک تاریخی از سیستم یک نسخه   پشتیبان تهیه می کنید و بعد از مدتی نرم افزار خود را بروز رسانی می کنید، حال   اگر نسخه پشتیبانی را که قبل از بروز رسانی گرفته بودید بازیابی کنید با پیغام   فوق مواجه می شوید، زیرا نسخه بانک اطلاعاتی شما از نسخه برنامه اجرایی پایین تر   بوده و نرم افزار هنگام اجرا خطای فوق را صادر می کند و یا زمانی رخ میدهد که   سیستم سرور به آخرین نسخه بروز شده است ولی سیستم ایستگاه کاری هنوز بروزرسانی   انجام نداده است. 
زمان انجام مراحل بروز رسانی خطایdisk full مشاهده میشود   ،علتچیست؟ 1)مسیر temp ویندوز   را تغییر دهید: ابتدا در درایو C پوشه ای به نام temp ایجاد کنید.  ***نکته:   این کار توسط کارشناس IT شرکت انجام میشود اما جهت اطلاعات بیشتر کارشناس   سپیدار، مسیر temp طبق مراحل زیر تغییر میکند: روی my computer کلیک راست کرده،   propertis را انتخاب کنید، سپس با استفاده از مسیر زیر: change settings   advancedenviroment variablesuser variables for admin مسیر temp را delete   کنید و سپس گزینه ی new را کلیک کنید در قسمت variable name نام temp را تایپ   کرده و در قسمت variable value مسیری که ایجاد کرده بودید با فرمت ( C:\\temp)   تایپ کنید و سپس کادرenviroment variables را ok کرده و در انتها کادر system   propertis را ok کنید.  2)بروز رسانی از هردو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام   دهید.  3)بروز رسانی را از طریق update installer انجام دهید: راست کلیک بر   روی ایکون سپیدارopen file locationراست کلیک روی update istaller   run as   administratorانتخاب زبان فارسی و ادامه ی مراحل بروز رسانی. 4)نام فایل بروز   رسانی اشتباه است:فایل های بروز رسانی میبایست با فرمت بطور   مثالsepidar5.1.7.Part001 باشد.  5)تعداد فایل های بروز رسانی را چک کنید که   بصورت کامل دانلود شده باشد و اینکه هیچ فایلی بیشتر از یک بار دانلود نشده   باشد.  ***نکته: از ورژن 5.0.7 به بعد فایل کامل پچ ،که یک فایل شامل تمام   فایل های بروز رسانی است،اضافه شده است.  6)پوشه ی application را در درایو   دیگر کپی کنید و سپس بروز رسانی را از مسیر update istaller انجام دهید و در   مراحل بروز رسانیمسیر برنامه ی اجرایی را مسیر جدید پوشه ی application انتخاب   کنید. 
زمان انجام مراحل بروز رسانی خطایInvalid passwordمشاهده میشود،   علتچیست؟ 1)فایل های به روز   رسانی دانلود شده مربوط به قفل دیگری می باشند: با نام کاربری قفلی که به سیستم   متصل است فایلهای یه روز رسانی را از کلاب مشتریان دانلود کرده و مجدد سپیدار را   با فایل های جدید برو زرسانی کنید. 2)در صورتی که بروز رسانی از روش مستقیم   انجام شود ، پس از وارد کردن نام کاربری و رمز اشتباه، خطای فوق مشاهده   میشود. 
زمان انجام مراحل بروز رسانی خطایخطا در باز کردن پارت 001مشاهده   میشود ،علتچیست؟ 1)بروز رسانی از هردو   روش مستقیم و غیر مستقیم انجام دهید. 2)بروز رسانی را از طریق update installer   انجام دهید: راست کلیک بر روی ایکون سپیدارopen file locationراست کلیک روی   update istaller run as administratorانتخاب زبان فارسی و ادامه ی مراحل بروز   رسانی. 3)نام فایل بروز رسانی اشتباه است:فایل های بروز رسانی میبایست با فرمت   بطور مثالsepidar5.1.7.Part001 باشد. 4)تعداد فایل های بروز رسانی را چک کنید که   بصورت کامل دانلود شده باشد و اینکه هیچ فایلی بیشتر از یک بار دانلود نشده   باشد. 5)در صورتی که فایل های اپدیت با قفل دیگری دانلود شده باشد،خطای فوق   مشاهده خواهد شد. 
هنگام به روز رسانی نرم افزار دشت/سپیدار خطا 7Z.EXE مشاهده می   شود، راهکار چیست؟ برای رفع   خطا، کارشناس از پوشه application خود ، فایل7z.exe را برای مشتری ارسال کرده و   در مسیر application مشتری قرار دهد. 
پس از بروزرسانی به نسخه 5.1.7، همه دیتاها نمایش داده نمی شود؟   علت چیست؟ از نسخه   5.1.7 به بعد، تعداد دیتاهای قابل مشاهده به طور همزمان، با مشخصات قفلو تعداد   دیتاهای خریداری شده توسط مشتری مطابقت داده شده است.  توجه: برای خرید و مشاهده دیتا بیشتر با واحد   فروش یا نماینده خود تماس بگیرید.