اهمیت و تعریف ارزش افزوده
ارزش افزوده به تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات خریداری شده با ارزش کالاها و خدمات عرضه شده اطلاق می‌شود. این مفهوم در ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده است.
زمان و نحوه ارسال اظهارنامهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده خود تا 15 روز پس از پایان هر فصل هستند. این ارسال باید از طریق سامانه امور مالیاتی به آدرس MY.TAX.GOV.IR صورت پذیرد.
محتوای اظهارنامه ارزش افزوده
شامل ارزش افزوده مستقیم و غیرمستقیم است. ارزش افزوده مستقیم شامل هزینه‌های مرتبط با تولید محصول یا ارائه خدمت می‌شود، در حالی که ارزش افزوده غیرمستقیم از فرآیندهایی مانند بازاریابی، فروش و توزیع نشأت می‌گیرد.
مراحل و نکات پیش از ارسال اظهارنامه
جمع‌آوری و آماده‌سازی اسناد و مدارک خرید و فروش‌های مرتبط با ارزش افزوده از جمله کارهای مهم قبل از ارسال اظهارنامه است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آننرخ مالیات بر ارزش افزوده امروزه 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض می‌شود.
اهمیت ارسال به موقع و پیامدهای تاخیر
ارسال به موقع اظهارنامه برای جلوگیری از جریمه‌های احتمالی حائز اهمیت است.

در اینجا جدولی از تقویم ارزش افزوده می بینیم ...