📌امکان اصلاح و ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره (فصل)، فقط تا پیش از شروع مهلت ارسال اظهارنامه دوره بعد مقدور است.

🔺سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

🔺 مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلف به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند، اما به منظور تکریم مودیان و در راستای ایجاد وحدت رویه در اصلاح و ویرایش اظهارنامه، از این پس امکان ویرایش و اصلاح اظهارنامه از طریق سامانه های سازمان تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه فصل بعد مقدور است.

✔️به طور مثال مهلت اظهارنامه فصل تابستان که 15مهرماه به اتمام رسیده است مودیان محترم مالیاتی تا قبل از 15دی ماه فرصت دارند اظهارنامه های فصل تابستان خود را آن هم قبل از ابلغ، ویرایش و اصلاح نمایند.

مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده با مراجعه به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

✅عرضه سیستم سپیدار ابری✅
نمایندگی رسمی سپیدار و‌ دشت همکاران سیستم
📞021-91099150
📱09190910517
🌐www.sepidsystemtehran.ir

https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==