قلمرو دانش انفورماتیک در اکثر جوانب زندگی بشر تاثیرگذار بوده وعلاوه بر پاسخ گویی به نیازهای جدید او تا حدی میزانوابستگی در انجام فعالیت و شیوه رفع نیازمنده ایش را تحت تاثیر قرا رداده به نحوی که در حال حاضر بدون استفاده از اینفناوری امکان امرار معاش متداول برایش مقدور نیست این مبحث در حسابداری تلاش می کند زمینه ای برای طرح موضوع ومقدمه ای برای گسترش تحقیقات بعدی فراهم آورد در این مقاله توصیفی از سه مبحث عمده ی مطرح در هوش مصنوعیارایه شده و سپس به بازنگری جامعی در کاربرد آنها در حوزه حسابداری می پردازیم. در این مطالعات فقط 8 مقاله در موردکاربرد هوش مصنوعی در حسابداری وجود داشت پس به این نتیجه می رسیم که هنوز جا برای پیشرفت در این زمینه ازدانش وجود دارد مقاله حاضر با مرور ادبیات موضوعی، لزوم استفاده هر چه بیشتر از من طق فازی و هوش مصنوعی، در حوزههای مختلف امور مالی را مورد تاکید قرار می دهدحوزه هوش مصنوعی فراتراز درک و نقش رو به چیش گویی ،درصددطراحی و ساخت نهاده های هوشمند است.هوش مصنوعی را که می تواند به صورت مشترک در همه ای علوم مختلف استفاده کرد.

در جهان امروز، استفاده از تکنولوژی دیگر گزینه نیست، بلکه یک نیاز است نیازی که حرفه ای ها از هر زمینه باید به این سوی تکنولوژی روی آورند که پیوندآن با حسابرسی و حسابداری نیز اجتناب ناپذیر است. همانطور که حسابرسی مالی شروع به تکیه بیشتر بر اتوماسیون یا هوش مصنوعی و یادگیری دستگاه می کند، نسل بعدی حسابرسان و حسابداران باید آماده باشند تا به طور اثربخش و موثر با تکنولوژی ارتباط برقرار کنند. این مقاله می کوشد که یک منبع برای دانش آموختگان باشد که به زودی به حرفه حسابرسی و حسابداری وارد می شوند و همچنین تجزیه و تحلیل در برنامه حسابداری کارشناسی ارشد در دانشگا ها در رابطه با ادغام هوش مصنوعی ویادگیری به وسیله ماشین در برنامه های درسی که در زمینه حسابداری و همچنین نتایج آماری برای فارغ التحصیلان برنامه ریزی شده است.

هوش مصنوعی و کاربرد آن در آینده سیستم های حسابداری و مالی امری انکارناپذیر است در پیشرو به بررسی موارد هوش مصنوعی در سیستم می پردازیم و سوال اینجاست آیا سپیدار هوش مصنوعی دارد یا خیر؟ مجهز به این ابزار قدرتمند می باشد؟