هزینه چیست؟
در حسابداری هزینه عبارت است از مجموع مخارج اقتصادی که برای کسب درآمد بیشتر به یک تجارت وارد می‌شود. بدین منظور هر کسب‌وکار و تجارتی به دنبال کنترل و در نهایت کاهش هزینه‌ها برای بهبود عملکرد خود خواهد بود. در واقع برای افزایش سود کسب‌وکار باید کاهش هزینه‌ها بدون کاهش میزان درآمد باشد.هزینه حسابی موقت و با ماهیت بدهکار است.
انواع هزینه ها در واحدهای اقتصادی
 ۱.هزینه های عمومی و اداری
 ۲.هزینه های توزیع و فروش و تبلیغات
 ۳.هزینه های مالی
 ۴.هزینه استهلاک
 ۵.هزینه حقوق و دستمزد
 ۶.سایز هزینه ها

هزینه های اداری و عمومی:

این هزینه ها اغلب جز مخارج عمده شرکت هستند و روی فروش محصولات تاثیر مستقیم ندارند.
•هزینه اب و برق و گاز و تلفن
•هزینه تنقلات و اشپزخانه
•هزینه جابه‌جایی و پست
•هزینه ایاب و ذهاب پرسنل
•هزینه لوازم التحریر
هزینه های توزیع و فروش و تبلیغات: 

این هزینه به صورت مستقیم در قیمت فروش محصولات اصلی تاثیر گذار هستند و با افزایش قیمت این هزینه ها قیمت فروش محصولات هم نیز افزایش میابند.
•هزینه حمل و نقل
•هزینه بازاریابی
•هزینه مربوط به انبارداری
•هزینه تبلیغات
•هزینه بسته بندی
هزینه های مالی:

هزینه های مالی مربوط به مخارج واحد مالی شرکت میباشد این هزینه های انجام شده مانند:
•هزینه های حسابداری و حسابرسی
•سود اقساط بانکی
•جریمه های مالیاتی
•کارمزد بانکی

هزینه استهلاک:

هزینه های استهلاک در حسابداری هزینه های غیر عینی هستند و بابت محاسبات کاهش ارزش و فرسودگی اموال مور استفاده قرار میگیرند
مانند:
•فوسوده شده اسباب و اثاثیه
•فرسوده شدن وسایل نقلیه
•هزینه استهلاک ابزار آلات
•فرسوده و مستهلک شدن ساختمان

هزینه حقوق و دستمزد:

هرگونه هزینه ای که به حقوق پرسنل مربوط باشد در زیرمجموعه هزینه های حقوق و دستمزد قرار میگیرد .باید توجه داشت که حقوق و مزایای کارکنان بر طبق قرارداد باید براورد و ثبت گردد.

سایز هزینه ها:

یک سری هزینه ها به وجود میاید که از قبل پیش بینی نشده و باعث میشود مخارجی جدید برای شرکت ایجاد شود مانند:
•نیاز به نیروی ساعتی موقت
•خرابی چیزی که از قبل پیش بینی نشده

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
www.sepidsystemtehran.ir