کل مقالات و رویداد ها


پیمانکاری سپیدار جامع و قابل‌اعتماد

پیمانکاری سپیدار جامع و قابل‌اعتماد

سیستم حسابداری ، دریافت و پرداخت و حسابداری پیمانکاری می‌باشد. این بسته به شکل تک کاربر است و امکان اضافه کردن کاربر وجود دارد. همچنین شما امکان ثبت اطلاعات دو شرکت را به شکل مجزا دارید.با پیمانکاری سپیدار سیستم ساده و سریع ثبت کنید...انواع مناقصه و تمامی هزینه‌های مرتبط متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسهصورت وضعیت عادی و تعدیلی هزینه‌ها شامل دستمزد، استهلاک، پیمانکار دسته دو، سربار و موادضمانت‌نامه‌های پرداختی و دریافتی