انتقال اطلاعات

انتقال اطلاعات(کانورت) به سپیدار

/post-21

برای انتقال اطلاعات از یک سیستم حسابداری به سیستم حسابداری دیگر می‌توانید از فایل‌های اکسل به عنوان واسطه استفاده کنید. در زیر چند مرحله برای انجام این کار آمده است: