سپیدار

نرم‌افزار سپیدار، پیشرفت تکنولوژی در مدیریت کسب و کار

/post-26

در دنیای امروز که تکنولوژی به سرعت پیشرفت می‌کند، استفاده از نرم‌افزارهای مدیریتی مانند "سپیدار" برای کسب و کارها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی نرم‌افزار سپیدار و اهمیت آن در تسهیل فرآیندهای کسب و کارها پرداخته خواهد شد.


مقایسه سپیدار و هلو

/post-22

در اینجا به مقایسه بین سیستم‌های مالی مختلف، از جمله سپیدار و هلو، به نیازها و متقاضیان خاص شما بستگی دارد. هر سیستم مالی دارای ویژگی‌ها، قابلیت‌ها، و محدودیت‌های خود است. در ادامه تعدادی از نکاتی را که در انتخاب بین سپیدار و هلو ممکن است مد نظر باشند، بررسی می‌کنیم...


مالیات تکلیفی

/post-8

طبق قانون مالیات های مستقیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت مالیات ها به صورت تکلیفی آمده است. یعنی قبل از اینکه وجوه پرداخت شود شخص باید مالیات را متناسب با احکام مقرر در قانون محاسبه و به اداره مالیاتی واریز نماید.


سامانه مودیان سپیدار سیستم

/getting-started

نرم افزار مالی سپیدار نرم افزار مالی سپیدار نرم افزار حسابداری چند شرکتیارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان در سیستم سپیدار میسر شد، سیستم سامانه مودیان در نرم‌افزار حسابداری سپیدار به شما این امکان را می دهد کهخیلی آسان و راحت صورتحسابهای الکترونیکی خودتون رو به سامانه مودیان ارسال و انتخاب کنید که فاکتورها مستقیما یا به کمک شرکت‌های معتمد ارسال گردد برای هر دو مورد زیرساخت ها تعبیه شده است و دیگر جای نگرانی نیست …