سیستم ابری

مالیات تکلیفی

/post-8

طبق قانون مالیات های مستقیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت مالیات ها به صورت تکلیفی آمده است. یعنی قبل از اینکه وجوه پرداخت شود شخص باید مالیات را متناسب با احکام مقرر در قانون محاسبه و به اداره مالیاتی واریز نماید.


از سپیدار ابری چه می دانید؟

/sepidarabri-2

هدف اصلی این محتوا بیان قابلیت صفحه پیشخوان سپیدار ابری است.نسخه ابری سپیدار یک راه حل ایده آل برای حسابداری آسان و امن است. این نرم‌افزار حسابداری آنلاین و ابری سپیدار، به صورت ابری و تحت وب عمل می‌کند. این بدان معناست که کاربران می‌توانند به راحتی از هر مکان و با استفاده از هر دستگاهی به حسابداری خود دسترسی داشته باشند.