هوش مصنوعی حسابداری

هوش مصنوعی در حسابداری(بخش دوم)

/post-15

حسابداری به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر کسب و کار، نقش بسیار حیاتی را ایفا می‌کند. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای مالی، نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود و اتوماسیون این فرآیندها احساس می‌شود. یکی از این فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی است که قادر است در حسابداری بهبود قابل‌توجهی ایجاد کند. استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری به حسابداران کمک می‌کند تا فرآیندهای کسب و کار را بهبود بخشند و مشکلات مالی را پیش‌بینی و مدیریت کنند. اهمیت سیستم های مالی و حسابداری در این امر انکار ناپذیر است.علاوه بر این، سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به تشخیص و تخصیص خودکار معاملات به درستی می‌باشند و همچنین در تشخیص نقصان و عدم عادی در داده‌ها نیز به کمک حسابداران می‌آیند.


هوش مصنوعی در حسابداری (بخش اول)

/post-4

هوش مصنوعی و کاربرد آن در آینده سیستم های حسابداری و مالی امری انکارناپذیر است در پیشرو به بررسی موارد هوش مصنوعی در سیستم می پردازیم و سوال اینجاست آیا سپیدار هوش مصنوعی دارد یا خیر؟ مجهز به این ابزار قدرتمند می باشد؟